Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk  zverejní Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35. Výzva nadväzuje na výzvu na predkladanie projektových...
MDV SR je najrýchlejšie v čerpaní eurofondov

MDV SR je najrýchlejšie v čerpaní eurofondov

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši pokračuje v sérii kontrol, ktoré sú zamerané na plnenie Akčného plánu na stransparentnenie a zjednodušenie eurofondov. Na Ministerstve dopravy a výstavby SR sa oboznámil s priebežnými výsledkami a...