Sociálny podnik a priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku (podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“)

1. Základné pojmy Čo je sociálna ekonomika Sociálnou ekonomikou je súhrn produktívnych, distribučných alebo spotrebiteľských aktivítvykonávaných prostredníctvom hospodárskej činnosti alebo nehospodárskej činnosti nezávisle odštátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je...

Výzva zameraná na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s...