Pozvánka na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k 48. výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2018-48). Termín a...