Výzva pre žiadateľov k poskytovaniu pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2019/2020

PPA oznamuje žiadateľom vo včelárskom programe, že zverejňuje Výzvu pre žiadateľov k poskytovaniu pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný roky 2019/2020 a Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu...

Informačný seminár zameraný na plánovanú výzvu na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok, sociálnu ekonomiku, sociálne podniky a aktuálne výzvy v rámci EŠIF

ako Centrum podpory regionálneho  rozvoja okresu Bardejov, ktoré plní funkciu technického a administratívneho nástroja pre implementáciu Akčného plánu okresu Bardejov si Vás dovoľujeme pozvať na nami organizovaný informačný seminár zameraný na plánovanú výzvu na...