Ďalšia výzva pre bilaterálne vzťahy na úrovni programov – otvárame možnosť prekladať žiadosti o príspevky na úrovni programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca

Správca programu Úrad vlády SR dňa 19. augusta 2019 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok GGCBF01 v rámci Fondu pre Bilaterálne vzťahy na úrovni programu: Dobré spravovanie a Cezhraničná spolupráca. Účelom tejto výzvy je vytvorenie veľmi flexibilných a...