RP – VIMMA, s.r.o.

VIMMA, s.r.o. Vďaka regionálnemu príspevku sa podarilo finančne podporiť spoločnosť VIMMA, s.r.o., ktorá sa zameriava na pestovanie a spracovanie drobného ovocia. Na projekt bolo z regionálneho príspevku vyčlenených 77 454 €, ktoré boli použité na dobudovanie haly na...