FPU – Výzva č. 8/2020

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje...

Výzva pre región

Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje „Výzvu pre región“ pre rok 2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na rok 2020 v rámci nasledovných programov: Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu Cieľ programu: Realizácia projektov všeobecnej...

Výzva Mikroprogram PSK 2020

Prešovský samosprávny kraj vyhlasil Výzvu Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2020 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života miest, obcí, právnických osôb,...