Obnovme si svoj dom na rok 2021

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu Obnovme si svoj dom na rok 2021. Program je zameraný  na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrna pamiatka“), projektov...