Informačný online seminár k výzve LDI02 – podpora intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám

Úrad vlády SR ako správca programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ financovaného z Nórskych grantov 2014-2021, oznamuje, že Informačný seminár k výzve LDI02, sa uskutoční online formou dňa: 15. októbra 2020 so začiatkom o 9:00 hod. V prípade...