Informácia o úprave výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/122-21, OPII-MH/DP/2020/11.3-23, OPII-MH/DP/2020/11.3-25, OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a OPII-MH/DP/2020/11.3-27

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra dňa 7. apríla 2020 zverejnilo usmernenia k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2018/122-21,...