Dotačné programy

Iné

Výzva na realizáciu mikroprojektov

Výzva je vyhlásená pre: prioritnú os 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, prioritnú os 3: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania. Dostupná alokácia v minimálnej hodnote: Prioritná os 1 - celková alokácia pre výzvu – 610...

IV. výzva na realizáciu individuálnych mikroprojektov – Spája nás príroda a kultúra a Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí

Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 15.6.2020 vyhlasuje IV. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešných projektov pod názvom Spája nás príroda a kultúra a Spoločné odborné vzdelávanie na...