Výskumná agentúra Vám ponúka Vám možnosť zúčastniť sa webináru a matchmaking semináru zameraného na zelené inovácie v priemysle a informačné a komunikačné technológie (International Green Industry Innovation and ICT: Webinar and Matchmaking), ktorý je realizovaný v rámci Grantov EHP a Nórska.

Podujatie je zamerané na vyhľadávanie potenciálneho partnera z Nórska prostredníctvom B2B online stretnutí, pre projekty podané do výziev v rámci programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP.

Hlavným organizátorom podujatia je Innovation Norway.

KEDY: 15.12.2020
Podujatie sa začína webinárom od 11:00 do 12.00 hod. a následne bude pokračovať vopred dohodnutými B2B partnerskými stretnutiami.

KDE: online

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ:
Webinár je určený spoločnostiam a subjektom, ktoré majú zámer podať svoj projekt do niektorej z pripravovaných výziev programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP. Zelené inovácie v priemysle sú jednou z dvoch hlavných podporovaných oblastí a projekty s partnerom/partnermi z donorských štátov budú priorizované.

 Výzva BIN 01 – vyhlásenie Výzvy na podporu inovácií a podnikania je plánované na december 2020/január 2021

 Výzva BIN 02 – vyhlásenie Výzvy na podporu inovácií a podnikania je naplánované na prvú polovicu 2021

Informácie o výzvach nájdete na: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/zoznam-vyziev

AKO SA PRIHLÁSIŤ:
V prípade, že vyššie uvedenú podmienku spĺňate, vyplňte prosím priložený Kontaktný formulár a pošlite emailom na adresu norskegranty@vyskumnaagentura.sk do 9.12.2020.
Údaje v Kontaktnom formulári posúdi Správca programu a Vašu spoločnosť odporučí alebo neodporučí Innovation Norway na registráciu.

Informácie o podujatí nájdete tu: https://green-industry-innovation-ict.b2match.io/

Účastníci neplatia žiadne poplatky. Webinár a matchmaking seminár je podporený z Fondu pre bilaterálne vzťahy.

Kontaktny formular_GII_ICT_122020 (002)