Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu Obnovme si svoj dom na rok 2021.

Program je zameraný  na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrna pamiatka“), projektov prípravy a realizácii obnovy kultúrnej pamiatky prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Viac informácií nájdete priamo na stránke MKSR:
https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/dotacie-mk-sr/dotacie-2021/obnovme-si-svoj-dom-na-rok-2021/obnovme-si-svoj-dom-na-rok-2021-podprogramy-1-1-1-4/

Zdroj: Ministerstvo kultúry SR