Spoločný sekretariát programu Interreg - Dunajský nadnárodný program vyhlásil, v pondelok 28.1.2019 3. výzvu na predkladanie návrhov na projekty. Výzva bude otvorená do 8. marca 2019 do 14: 00 hodiny. Tretia výzva na predkladanie návrhov je otvorená pre špecifické...