Operačné programy EŠIF 2014-2020

OP Výskum a inovácie

Odkaz na stránku: https://www.opvai.sk/

VÝSKUMNÁ AGENTÚRA AKO SO PRE OP VAI:

Harmonogram výziev: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/harmonogramy-vyziev/

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (na rok 2018):
ihv_opvai-va_2018v2_2018-09-10

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (na rok 2018) verzia 3:
ihv_opvai-va_2018v3_2018-11-02

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (na rok 2019):
ihv_opvai-va_2019v1_2018-10-25

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR AKO SO PRE OP VAI:

Harmonogram výziev: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018, verzia 4:
harmonogram-vyziev-op-vai-na-rok-2018_v4

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019, verzia 1:
harmonogram-vyziev-op-vai-na-rok-2019_v1_mhsr

Informácia o úprave výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/122-21, OPII-MH/DP/2020/11.3-23, OPII-MH/DP/2020/11.3-25, OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a OPII-MH/DP/2020/11.3-27

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra dňa 7. apríla 2020 zverejnilo usmernenia k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2018/122-21,...