Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy r. 2018:

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č. 936/2018: Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

BARBYT, s.r.o.: Doc20190117084631

UP Slovensko, s.r.o.: Príloha č.3_ Zmluva č. Z201842852_Z(1)

TSV Papier: Príloha č.3_ Zmluva č. Z201843704_Z

Orange: Doc20190117085717

Objednávky r. 2018:

HM – COMP: Doc20190116140204

RTS – Reklama: Doc20190116140331

DREVOTIP, s.r.o.: Doc20190116140405

BOZPO – BJ, s.r.o.: Doc20190116140431

PP, spol. s.r.o.: Doc20190116140501

Faktúry r. 2018:

BARBYT, s.r.o.: Doc20190116143528

Up Slovensko, s.r.o: Doc20190116144136

TSV Papier: Doc20190116143952

Orange: Doc20190116144632

HM – COMP: Doc20190116143700

RTS – Reklama: Doc20190116144937

DREVOTIP, s.r.o.: Doc20190116143626

BOZPO – BJ, s.r.o.: Doc20190116144732

PP, spol. s.r.o.: Doc20190116143750

Zmluvy r. 2019:

TSV Papier: TSV Papier

POVMART, s.r.o.: Doc20200113140238

Up Slovensko, s.r.o: Doc20190117084631 Príloha č.3_ Zmluva č. Z201842852_Z

Orange: Doc20190117085717

BARBYT, s.r.o.: Doc20190117084631

Objednávky r. 2019:

HM – COMP: Doc20200113140555

POVMART, s.r.o.: Obj_POVMART

Floriho chata: Obj_Floriho chata

Faktúry r. 2019:

TSV Papier: FA Tibor Varga TSV PAPIER

POVMART, s.r.o.: FA POVMART

Up Slovensko, s.r.o.: FA Up Slovensko 1

Orange: FA Orange 1

               FA Orange 2

                 FA Orange 3

BARBYT, s.r.o.: FA BARBYT 1

                          FA BARBYT 2

HM-COMP: FA HM-COMP

Floriho chata: FA Floriho chata